Josep M. Figueres

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0001-5925-7909
  • Also known as
  • Show details Hide details
Josep Maria Figueres Artigues

Sources:
Josep M. Figueres (2016-02-24)

  • Country
  • Show details Hide details
Spain

Sources:
Josep M. Figueres (2016-02-07)

  • Keywords
  • Show details Hide details
Història del Periodisme, Història Contemporània, Història de Catalunya,

Sources:
Josep M. Figueres (2014-05-23)

  • Websites
  • Show details Hide details
Bibliografaia CBUC

Sources:
Josep M. Figueres (2016-02-24)

blog "Memòria d'Història"

Sources:
Josep M. Figueres (2016-02-24)

Memòria Documental de Catalunuya

Sources:
Josep M. Figueres (2016-02-24)

Linkedin

Sources:
Josep M. Figueres (2016-02-24)

#JosepMFigueres

Sources:
Josep M. Figueres (2016-02-24)

  • Email
  • Show details Hide details

Sources:
0000-0001-5925-7909 (2014-05-23)

Biography

Josep M. Figueres Artigues Historiador, professor titular d’història del periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) on hi exerceix la docència des del 1991. S’ha especialitzat en l’estudi del periodisme al qual ha dedicat nombrosos estudis i treballs entre els que destaquen les monografies sobre La Renaixensa, El País, Diari de Barcelona, Avui... els estudis a les edicions facsímils de La Pàtria Catalana (la primera revista en català de Valls) i Cuca Fera (premi J. Givanel i Mas de l’Institut d’Estudis Catalans) i molt especialment la seva tesi doctoral sobre el Diari Català, publicada a l’IEC i premi Nicolau d’Olwer. Ha tingut cura de manuals per a docència... S’ha ocupat de la història del catalanisme polític amb la recuperació dels sumaris de consells de guerra donant a conèixer els dedicats a Prat de la Riba (1902), Manuel Carrasco i Formiguera (1922) i Lluís Companys (1940). Ha divulgat també l’obra de Companys recuperant articles i discursos dels anys vint. Té en curs d’elaboració els discursos de guerra civil. Els seus darrers treballs s’han ocupat de la guerra civil estudiant les incautacions, el periodisme, els guions de Ràdio Barcelona, el Comissariat de Propaganda... De la guerra civil espanyola ha recopilat cròniques periodístiques a Madrid en guerra, entrevistes a Entrevista a la guerra. De Lluís Companys a Pau Casals. Alguns dels seus estudis s’han recollit al llibre Periodisme en la guerra civil aparegut a Publicacions de l’Abadia de Montserrat. També ha treballat l’exili i ha efectuat la recopilació Veus de l’exili. 20 testimonis de la diàspora catalana que aplega vint del centenar d’entrevistes fetes a Mèxic, França i Catalunya a exiliats (ed. catalana i ed. mexicana) i fou un programa de ràdio de 35 capítols. Altres obres seves són: Història de Catalunya contemporània (UOC), Premsa i Nacionalisme (Proa) traduïda el 2013 al castellà, i la coordinació i edició dels col•loquis dedicats a En Patufet, Revista de Catalunya, Cultura i municipi i la coordinació de números monogràfics de publicacions con el volum Reflexions sobre la memòria història del Col•legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, 2007 on hi redactà: «Periodisme i mitjans de comunicació en la recuperació recent de la memòria històrica». Sobre Valentí Almirall ha redactat la seva biografia publicada per la Generalitat el 1990 i reeditada el 2004, i diverses antologies d’articles i diverses monografies. Destaca del seu extens treball sobre Almirall l’edició de les actes del primer congrés catalanista del 1880 publicades per la Generaltitat el 1984 i reeditades el 2004 i, molt especialment, l’edició de l’obra completa, editades per l’IEC de la qual han aparegut els dos primers volums i esperem el 2014 el tercer i darrer. A més de l’activitat de recerca que publica en revistes i congressos especialitzats manté una acció divulgativa de transferència de coneixement amb la direcció dels cursos d’història de l’Accat, de la col•lecció «Memòria del segle XX», coordinador de les Jornades d’Història de la Premsa la primera de les quals el 1992 tingué lloc a la nostra ciutat.. Ha estat secretari en dos mandats de la Societat Catalana de Comunicació. Actualment és vocal de la junta estatal de la Asociación de Historiadores de la Comunicación i de la Societat Catalana d’Estudis Històrics.Ambudes filials de l’IEC. Forma part de diversos jurats com els premis de memòria popular de la Roca del Vallès i de periodisme Cristina Requena de Valls, és el promotor dels premis Ploma d’Or de la UAB. Ha estat comissari històric de les exposicions: Pau Casals i l’exili i altres sobre periodisme. A la nostra ciutat elaborà el cens de la premsa local el 1984 aparegut a la revista Estudis Santcugatencs que va ser cofundador i recentment l’exposició Aurora. La Segona República a Sant Cugat del Vallès i altres sobre premsa catalana. És membre del consell de redacció de diverses revistes i ésdirector de la publciació Gazeta. Revista d’Història de la premsa que va fundar.

Record last modified {{lastModifiedDate}}