Tatiana Zachar Podolinska

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0001-6164-5740

Biography

KILIÁNOVÁ, Gabriela - ZACHAR PODOLINSKÁ, Tatiana. AJEC: Investigating European Cultures, Bridging disciplines. In Anthropological Journal of European Cultures, 2018, vol. 27, no. 1, 48-57. ISSN 1755-2923.(VEGA 2/0050/16 : Aplikácia inovatívnych prístupov v etnológii/sociálnej antropológii na Slovensku).

Record last modified Nov 15, 2018 3:16:04 PM