Олег Гуцуляк

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0001-7325-8254

Biography

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціології філософського факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»/ Народився 11 липня 1969 р. в м. Івано-Франківську. Закінчив Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (1993 р.), спеціальність «Українська мова і література». Навчався в аспірантурі (без відриву від виробництва) у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (кафедра філософії;1998–2003 рр.). Тема кандидатської дисертації: «Неоязичництво як світоглядне явище: історико-філософський аналіз» (2005 р.). З 1989 р. – бібліотекар, головний бібліотекар, завідуючий відділом, заступник директора Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. З 2006 р. також працює на посадах асистента, з 2009 р. – старшого викладача, з 2012 р. – доцента кафедри філософії та соціології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Читає курси: «Міфологія», «Філософська антропологія», «Філософія культури», «Історіософія мистецтва», «Теорія антропосоціогенезу» та ін. Громадська робота: громадські організації «Товариство Рух» (1989–1991), «Українська Духовна Республіка – Ноосферний Фронт» (1990–1993 рр.), «Шарден-Клуб» (1992–2000 рр.), «Західна брама» (2000–2003 рр.), «Східна фаланга» (з 2003 р.),«Східний Бонапартиський комітет – Бюро етнополітичних досліджень» (з 2008 р.), «Інтертрадиціонал» (з 2008 р.), «Інститут розвитку суспільства» (з 2015 р.) та ін. Проекти: Івано-Франківське регіональне відділення Центру вивчення таємниць і загадок Землі (1990–1996 рр.), журнал текстів та візій «Плерома» (1996–2000 рр.), Клуб інтелектуальних меншин «Золотий грифон» (2001–2005 рр.), Група вивчення основ відпочаткової традиції «Мезогея» (2005–2007 рр.), «Інститут стратегічного аналізу наративних систем» (з 2006 р.), міжнародна асоціація «Thule-Sarmatia» (з 2007 р.), міжнародна асоціація «Центр Сходу і Заходу – Вогонь Прометея» (з 2009 р.), «Асоціація міфологів та атлантологів України» (з 2013 р.) та ін. Сфера наукових зацікавлень: міфологія, філософія міфу, філософія мистецтва, філософія традиціоналізму, філософія геополітики та геокультури, філософія космізму, філософія фантастики, філософія ісламу, національні та нетрадиційні релігії, етнічні філософії, українська ідея, неомарксизм, постмодернізм, особистісний консалтинг.

Record last modified Apr 2, 2018 8:26:26 AM