Hector Lopez Bofill

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0001-8897-5272
  • Also known as
  • Show details Hide details
Bofill, HL,

Sources:
Hector Lopez Bofill (2014-03-17)

HL Bofill,

Sources:
Hector Lopez Bofill (2014-03-17)

Lopez Bofill, H,

Sources:
Hector Lopez Bofill (2014-03-17)

Lopez Bofill, Hector,

Sources:
Hector Lopez Bofill (2014-03-17)

López Bofill, Héctor,

Sources:
Hector Lopez Bofill (2014-03-17)

Héctor López Bofill

Sources:
Hector Lopez Bofill (2014-03-17)

  • Keywords
  • Show details Hide details
derecho constitucional, constitutional law, derecho comparado, European integration, Verfassungsrecht

Sources:
Hector Lopez Bofill (2014-03-17)

  • Websites
  • Show details Hide details
Produccion cientifica

Sources:
Hector Lopez Bofill (2014-03-17)

Dialnet

Sources:
Hector Lopez Bofill (2014-03-17)

Univ. Pompeu Fabra. Dept. Dret

Sources:
Hector Lopez Bofill (2014-03-17)

Univ. Pompeu Fabra. Àrea Derecho Constitucional

Sources:
Hector Lopez Bofill (2014-03-17)

Google Scholar

Sources:
Hector Lopez Bofill (2014-03-17)

Biography

Doctor en dret i professor agregat de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra. És autor de vuit monografies i d'una vintena d'articles en matèria de distribució territorial del poder, drets fonamentals, jurisdicció constitucional, partits polítics i història del dret constitucional. Les seves línies d'investigació actuals són el dret de la integració europea, la protecció supraestatal de drets fonamentals, el dret constitucional comparat i el marc constitucional de l'economia global. PhD in law and professor in constitutional law at the University Pompeu Fabra. He is the author of eight books and more than twenty articles in the field of territorial distribution of power, fundamental rights, constitutional courts, political parties and constitutional history. His current research concerns the European integration, the supranational protection of fundamental rights, the comparative constitutional law and the constitutional framework of the global economy.

Record last modified {{lastModifiedDate}}