Olha Chervinska

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0001-9261-0604

Biography

Закінчила Чернівецький державний університет, здобувши кваліфікацію філолога, вчителя російської мови і літератури. У 1987 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Функционирование в литературе традиционного образа исторического происхождения" за спеціальністю 10.01.06 - Теорія літератури. У 1998 році захистила докторську дисертацію "Рецепция литературного направления в аспекте жанровой продуктивности традиции: акмеистический опыт" зі спеціальностей 10.01.06 - теорія літератури; 10.01.02 - російська література. З 2001 року завідувач кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури. У 2003 році присвоєно звання професора. Наукові інтереси: класична поетика, методологія, рецептивна поетика та герменевтика, жанрологія, літературна транзитивність, класична російська література, Срібна доба, кризові стани та явища культури, актуальні проблеми зарубіжної літератури.

Record last modified May 8, 2018 8:01:48 AM