Oleksandr Bandurka

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-0240-5517
  • Also known as
  • Show details Hide details
Олександр Маркович Бандурка,

Sources:
Oleksandr Bandurka (2016-07-11)

О. М. Бандурка,

Sources:
Oleksandr Bandurka (2016-07-11)

А. М. Бандурка,

Sources:
Oleksandr Bandurka (2016-07-11), Oleksandr Bandurka (2016-07-11)

Александр Маркович Бандурка,

Sources:
Oleksandr Bandurka (2016-07-11)

О. Бандурка,

Sources:
Oleksandr Bandurka (2016-07-11)

А. Bandurka,

Sources:
Oleksandr Bandurka (2016-07-11)

О. М. Bandurka,

Sources:
Oleksandr Bandurka (2016-07-11)

Аleksandr Bandurka

Sources:
Oleksandr Bandurka (2016-07-11)

  • Country
  • Show details Hide details
Ukraine

Sources:
Oleksandr Bandurka (2016-07-11)

  • Keywords
  • Show details Hide details
law,

Sources:
Oleksandr Bandurka (2016-07-11)

право,

Sources:
Oleksandr Bandurka (2016-07-11)

державне управління,

Sources:
Oleksandr Bandurka (2016-07-11)

государственное управление,

Sources:
Oleksandr Bandurka (2016-07-11)

історія,

Sources:
Oleksandr Bandurka (2016-07-11)

история,

Sources:
Oleksandr Bandurka (2016-07-11)

history,

Sources:
Oleksandr Bandurka (2016-07-11)

economics,

Sources:
Oleksandr Bandurka (2016-07-11)

економіка,

Sources:
Oleksandr Bandurka (2016-07-11)

экономика,

Sources:
Oleksandr Bandurka (2016-07-11)

психологія,

Sources:
Oleksandr Bandurka (2016-07-11)

психология,

Sources:
Oleksandr Bandurka (2016-07-11)

psychology,

Sources:
Oleksandr Bandurka (2016-07-11)

філософія,

Sources:
Oleksandr Bandurka (2017-04-06)

философия

Sources:
Oleksandr Bandurka (2017-04-06)

  • Websites
  • Show details Hide details
Профіль Google Scholar

Sources:
Oleksandr Bandurka (2016-07-11)

Науковці ХНУВС та їх роботи

Sources:
Oleksandr Bandurka (2016-07-11)

Вікіпедія

Sources:
Oleksandr Bandurka (2016-11-01)

Вісник Кримінологічної асоціації України

Sources:
Oleksandr Bandurka (2016-11-01)

Державно-правова еліта України

Sources:
Oleksandr Bandurka (2016-11-01)

Літопис випускників Нац. юрид. академії України ім. Я. Мудрого

Sources:
Oleksandr Bandurka (2016-11-01)

Редколегія журналу "Верховенство права"

Sources:
Oleksandr Bandurka (2017-08-10)

Biography

У 1994 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Заходи адміністративного припинення в діяльності міліції» (спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право); у 1996 році – докторську дисертацію за темою «Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення» (спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). У 1995 році присвоєно вчене звання професора кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності ОВС. Президент Кримінологічної асоціації України, Почесний доктор Академії поліції Республіки Латвії, Почесний доктор Вищої школи поліції Республіки Польщі, Почесний доктор Академії поліції «Штефан чел Маре» МВС Республіки Молдова, Почесний доктор Академії Управління МВС Російської Федерації, Почесний доктор Харківського національного університету внутрішніх справ. Народний депутат України I-гo (1990 р.), II-гo (1994 р.), III-гo (1998 р.) та IV-гo (2002 р.) скликань Верховної Ради України. Член спеціалізованої вченої ради університету Д 64.700.02 та Д 64.700.03 у Харківському національному університеті внутрішніх справ.

Record last modified {{lastModifiedDate}}