Henrik Eriksson

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-0335-3472
  • Also known as
  • Show details Hide details
Henrik Eriksson

Sources:
Henrik Eriksson (2014-12-19)

  • Country
  • Show details Hide details
Sweden

Sources:
Henrik Eriksson (2016-01-24)

  • Keywords
  • Show details Hide details
Caring, nursing, postmodernism, gender, masculinities

Sources:
Henrik Eriksson (2014-12-19)

  • Websites
  • Show details Hide details
http://www.rkh.se/sv/om-oss/personal/henrik-eriksson/

Sources:
Henrik Eriksson (2014-12-19)

  • Other IDs
  • Show details Hide details
Scopus Author ID: 55571783400

Sources:
Scopus - Elsevier (2014-12-19)

Biography

Henrik Eriksson är legitimerad sjuksköterska, fil. dr. i vårdpedagogik och docent i vårdvetenskap. Han är verksam som professor i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola där hans huvudsakliga uppgift är undervisning och forskning om utsatthet och globalisering i vår sammankopplade och uppkopplade samtid. Hans främsta forskningsintresse är att bidra med poststrukturalistiska perspektiv i den omvårdnadsvetenskapliga diskursen. Forskningsområden är bl.a. teman om genus, teknik och omvårdnad. Återkommande grundfrågor är Michael Foucaults tänkande om diskurs, makt och subjekt. För tillfället är han intresserad av Donna Haraway och hennes tänkande om vad som händer när vi blir närmast oskiljbara från våra tekniska prylar, när de kryper närmare och likt proteser nästan blir en del av våra kroppar. Områden som han anser är intressanta för att utveckla 2000-talets omvårdnadsvetenskap. År 2002 disputerade han med avhandlingen Den diplomatiska punkten – maskulinitet som kroppsligt identitetsskapande projekt i svensk sjuksköterskeutbildning vid institutionen för vårdpedagogik, Göteborgs universitet.

Record last modified {{lastModifiedDate}}