Олександр Петрович Дзьобань

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-2075-7508

Biography

Народився 20 лютого 1966 р. на Хмельниччині (Україна). У 1987 р. з відзнакою закінчив Житомирське вище військове училище; у 2000 р. – достроково ад’юнктуру кафедри філософії Харківського військового університету. Проходив військову службу на офіцерських посадах у Збройних Силах СРСР та України. У 2000 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук «Соціалізація військовослужбовця в умовах трансформації українського суспільства: соціально-філософський аналіз»; у 2005 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук «Національна безпека в умовах соціальних трансформацій: теоретико-методологічний аналіз». Єдиний в Україні доктор філософських наук за спеціальністю 21.03.01 - Гуманітарна і політична безпека держави. З 2006 р. – професор кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Фахівець у галузі національної безпеки. У коло наукових інтересів входять також проблеми методології наукових досліджень, філософії інформаційного суспільства, інформаційного права, інформаційного насильства. Опублікував понад 380 наукових, навчальних і навчально-методичних праць, у тому числі 26 монографій (20 у співавторстві), 24 підручники та навчальні посібники (у співавторстві), 13 енциклопедій, словників та інших довідкових видань (у співавторстві). Член спеціалізованих вчених рад Д 64.086.02 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого та Д 26.718.03 у Національному інституті стратегічних досліджень при Президентові України, а також член редакційних колегій низки наукових журналів та збірників. Переможець обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Викладач гуманітарних дисциплін» (2007). Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого у номінації «За видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства» (2013), «За підготовку і видання підручників для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти» (2015).

Record last modified Apr 26, 2018 7:21:00 PM