Ольга Пінчук

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-2770-0838
  • Also known as
  • Show details Hide details
Ольга Павлівна Пінчук,

Sources:
Ольга Пінчук (2016-10-30)

Пінчук О.П.,

Sources:
Ольга Пінчук (2016-10-30)

Pinchuk Olga,

Sources:
Ольга Пінчук (2016-10-30)

Pinchuk P. Olga,

Sources:
Ольга Пінчук (2016-10-30)

Пінчук О.,

Sources:
Ольга Пінчук (2016-10-30)

Пинчук Ольга,

Sources:
Ольга Пінчук (2016-10-30)

Пинчук Ольга Павловна,

Sources:
Ольга Пінчук (2016-10-30)

Пинчук О.П.

Sources:
Ольга Пінчук (2016-10-30)

  • Country
  • Show details Hide details
Ukraine

Sources:
Ольга Пінчук (2016-10-30)

  • Keywords
  • Show details Hide details
ІКТ в освіті,

Sources:
Ольга Пінчук (2016-10-30)

навчальне середовище,

Sources:
Ольга Пінчук (2016-10-30)

соціальні мережі,

Sources:
Ольга Пінчук (2016-10-30)

дистанційне навчання,

Sources:
Ольга Пінчук (2016-10-30)

мультимедійні технології

Sources:
Ольга Пінчук (2016-10-30)

  • Other IDs
  • Show details Hide details
ResearcherID: P-7952-2016

Sources:
ResearcherID (2016-10-31)

Scopus Author ID: 57190124417

Sources:
Scopus - Elsevier (2016-12-14)

Biography

Закінчила у 1993 р. Київський державний педагогічний інститут імені М.П. Драгоманова за спеціальністю учитель математики, інформатики та обчислювальної техніки. З 1995 року працювала учителем у Київському Ліцеї бізнесу. Сьогодні педагогічний стаж становить 24 роки. З 2005 року учитель вищої категорії, вчитель-методист. З 2005 р. на різних посадах працює в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України. Сьогодні - заступник директора інституту з науково-експериментальної роботи. Працювала над виконанням завдань науково-дослідних робіт: «Науково-методичні засади застосування комп’ютерно орієнтованих засобів у навчанні предметів природничого циклу в профільній школі» (2009-2010 рр.), «Науково-методичні засади організації середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах» (2010-2012 рр.), «Методологія проектування мережі ресурсних центрів дистанційної освіти загальноосвітніх навчальних закладів» (2012-2014 рр.). З 2015 р. по теперішній час керує науково-дослідною роботою «Формування інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників на основі технологій електронних соціальних мереж». У 2011 році на засіданні спеціалізованої вченої ради в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) на тему «Формування предметних компетентностей учнів основної школи в процесі навчання фізики засобами мультимедійних технологій». У дослідженні вдосконалено методичні прийоми використання засобів мультимедійних технологій для організації продуктивної педагогічної взаємодії учасників навчально-виховного процесу, розроблено технологію дослідження динаміки змін рівня предметної компетентності учнів основної школи у процесі навчання фізики. У 2013 році Державною атестаційною комісією присвоєно звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті. Маю більше шістдесяти опублікованих наукових праць. Також, є одним з авторів посібника для управлінців у галузі освіти, та фахівців ІКТ та організаторів дистанційного навчання «Організація середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах» (2012), монографії «Організація та функціонування мережі ресурсних центрів дистанційної освіти загальноосвітніх навчальних закладів» (2014). А також посібників для студентів ВНЗ та слухачів системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Мультимедійні системи як засоби інтерактивного навчання» (2012) та «Організація навчальної діяльності у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі» (2012). З 2015 - відповідальний секретар редакційної колегії наукового фахового видання «Інформаційні технології і засоби навчання» (http://journal.iitta.gov.ua).

Record last modified {{lastModifiedDate}}