Ali Hajighasemi

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-2844-3204

Biography

Ali Hajighasemi har en PhD från University of Durham, England med avhandlingen The Transformation of the Swedish Welfare State: Fact or Fiction. Vid Södertörns högskola började Ali jobba 2001. Mellan 2003 och 2005 ledde Ali utvärderingen om storstadssatsningen i de tre södertörnskommunerna Haninge, Huddinge och Södertälje. Under 2006 var Ali verksam vid TCO:s utredningsavdelning där han genomförde en komparativ studie av välfärdssystemen i fyra europeiska länder. 2007-2008 var Ali verksam på SiS (Statens institutionsstyrelse), som utredare. Sedan 2009 jobbar Hajighasemi som lektor och IMER programansvarig på Södertörns högskola.

Record last modified {{lastModifiedDate}}