Alexander Pavlov

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-6524-6410

Biography

Заслужений діяч науки та техніки України, академік академії наук вищої школи України, Доктор технічних наук, професор, декан факультету інформатики та обчислювальної техніки, завідуючий кафедрою автоматизованих систем обробки інформації та управління Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, лауреат премії ім.В.М.Глушкова НАН України в галузі інформатики, директор Науково-дослідного інституту інформаційних процесів, голова комісії з комп'ютерних наук науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України, голова експертної ради державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України, лауреат Державної преміїї України в галузі науки і техніки. Народився в 1944 р. У 1967 закінчив Київський політехнічний інститут. У 1970 р. захистив кандидатську, а в 1977 р. – докторську дисертації за спеціальністю 05.13.06 "Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології". З 1974 р. – доцент кафедри технічної кібернетики, з 1979 р. – професор кафедри автоматизованих систем управління, (з 1994 р. – автоматизованих систем обробки інформації та управління), з 1981 р. - завідуючий цієї кафедри, з 1995 р. – декан факультету інформатики та обчислювальної техніки. Галузь наукових інтересів - теорія стійкості нелінійних динамічних детермінованих та стохастичних систем управління; математичні методи дослідження операцій (отримані нові наукові результати в галузі лінійного програмування, лінійного цілочисельного програмування); важковирішувані комбінаторні задачі (створено новий науковий напрям для ефективного точного вирішення широкого класу відомих важковирішувані комбінаторних задач оптимізації та розпізнавання); методологія проектування інтегрованих АСУ, моделі та методи планування та управління дрібносерійним виробництвом в умовах ринку; досліджена і обгрунтована можливість застосування розроблених моделей та алгоритмів при плануванні в складних організаційних системах в інших прикладних областях, зокрема: планування виробництва "на замовлення",планування функціонування робочого цеху, узгоджене планування виробництва по виготовленню партій, планування та управління складними проектами. Викладає дисципліни: “Теорія ймовірності та математична статистика”, "Статистичні методи, теорія потоків подій", “Математична економіка”. Підготував 30 кандидатів і 4 доктора наук. Автор більше 200 наукових праць, у тому числі 11 монографій та 2 навчальних посібників.

Record last modified Nov 12, 2018 4:31:00 PM