Albert Llado Martinez

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-7790-7757

Biography

Associate professor and researcher at the Faculty of Law of the University of Girona (Catalonia, Spain). Fields of interest, research and study: -Universities government and structure -Relations and cooperation between universities and cities (Town and Gown) -Public administration -Administrative Law -------------------------------- CATALÀ: Professor associat i investigador del Departament de Dret Públic de la Universitat de Girona. Principals àmbits d'interès, estudi i recerca: -Govern i estructura de les universitats públiques -Relacions de cooperació entre les universitats i les ciutats on s'ubiquen -Administració pública -Dret Administratiu

Record last modified Aug 7, 2018 6:59:27 PM