Нина Атаманчук

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-8332-075X
  • Also known as
  • Show details Hide details
Ніна Михайлівна Атаманчук, Нина Михайловна Атаманчук,Nina Atamanchuk,(Ніна Михайлівна Куліш)

Sources:
Нина Атаманчук (2017-11-17)

  • Country
  • Show details Hide details
Ukraine

Sources:
Нина Атаманчук (2016-06-14)

  • Keywords
  • Show details Hide details
творческие способности, креативность, развитие творческой компетенции, одаренность, самосознание, са

Sources:
Нина Атаманчук (2016-06-14)

  • Websites
  • Show details Hide details
https://scholar.google.com.ua/citations?user=t0W1alwAAAAJ&hl=ru

Sources:
Нина Атаманчук (2017-11-17)

Record last modified {{lastModifiedDate}}