VLADISLAV SHENDRIK

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-8967-7223
  • Also known as
  • Show details Hide details
В. В. Шендрик,

Sources:
VLADISLAV SHENDRIK (2017-03-21)

Владислав Володимирович Шендрик

Sources:
VLADISLAV SHENDRIK (2017-03-21)

  • Country
  • Show details Hide details
Ukraine

Sources:
VLADISLAV SHENDRIK (2017-03-21)

  • Keywords
  • Show details Hide details
Оперативно-розшукова діяльність,

Sources:
VLADISLAV SHENDRIK (2017-03-21)

Operative and search activity,

Sources:
VLADISLAV SHENDRIK (2017-03-21)

Оперативно-розыскная деятельность

Sources:
VLADISLAV SHENDRIK (2017-03-21)

  • Websites
  • Show details Hide details

Biography

У 2005 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (спеціальність 21.07.04 – оперативно-розшукова діяльність); у 2012 році – докторську дисертацію за темою ««Попередження злочинів оперативними підрозділами органів внутрішніх справ України» (спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). З 1994 по 2006 роки працював в практичних підрозділах МВС України, з грудня 2006 року по теперешній час є начальником кафедри оперативно-розшукової діяльності в Харківському національному університеті внутрішніх справ. Голова спеціалізованої вченої ради СРК 64.700.07 та член спеціалізованої вченої ради Д 64.700.01 Харківського національного університету внутрішніх справ. Основні напрями наукової діяльності: оперативно-розшукова діяльність, попередження злочинності, протидія кіберзлочинності.

Record last modified {{lastModifiedDate}}