Petro Rychlo

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0003-0576-4547

Biography

1967 року вступив на німецьке відділення факультету романо-германських мов Чернівецького державного університету. В 1976 р. почав працювати на кафедрі зарубіжної літератури Чернівецького державного університету. 1988 року захистив кандидатську дисертацію "Рецепція національних літературних традицій в поезії Стефана Гермліна" зі спеціальності 10.01.04 - "література зарубіжних країн". У 1992 р. присуджене вчене звання доцента кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури ЧДУ. У 2007 році в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка Національної Академії наук захистив докторську дисертацію "Творчість Пауля Целана як інтертекст" за двома спеціальностями: 10.01.04 - "література зарубіжних країн" та 10.01.05 - "порівняльне літературознавство". Після здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук обраний на посаду професора кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Наукові інтереси: німецька література ХХ ст., німецько-українські та австрійсько-українські літературні зв'язки, німецькомовна література Буковини.

Record last modified May 10, 2018 6:33:57 AM