Г.А. Богатирьова

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0003-3790-4735

Biography

Богатирьова Галина Андріївна, 1957 року народження. Маю вищу освіту - Київський художній інститут, факультет історії та теорії мистецтва, спеціальність - мистецтвознавець. Кандидат педагогічних наук (13.00.04 - теорія та методика професійної освіти). Тема кандидатської дисертації: Формування художної культури майбутніх учителів праці засобами народного мистецтва

Record last modified Nov 5, 2018 12:33:25 PM