Павло Фісуненко

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-1339-5860
  • Country
  • Show details Hide details
Ukraine

Sources:
Павло Фісуненко (2018-04-18)

  • Keywords
  • Show details Hide details
економіка підприємства

Sources:
Павло Фісуненко (2018-04-18)

  • Websites
  • Show details Hide details

Biography

У 1999 році закінчив економічний факультет ПДАБА за фахом економіст (спеціальність – економіка підприємства) і отримав диплом з відзнакою. У 1999 році вступив до аспірантури ПДАБА за спеціальністю економіка будівництва. У 2006 р. в Харківській національній академії міського господарства захистив кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук, спеціальність 08.07.03 – економіка будівництва, науковий керівник – д.е.н., професор Драгун Леонід Миколайович. Тема дисертаційної роботи – «Організаційно-економічний механізм моніторингу ефективності використання фінансових ресурсів будівельного підприємства». Маю 112 науково-педагогічних праць, з них 3 навчальних посібники (2 - з грифом МОНУ), 2 монографії, 55 наукових статей. Вчений секретар Спеціалізованої вченої ради ПДАБА з захисту кандидатських дисертації зі спеціальностей 08.00.03 – економіка і управління національним господарством, 08.00.04 – економіка і управління підприємствами та 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Виконавець наукової роботи кафедри "Обліково-аналітичне забезпечення управління розвитком соціально-економічних систем". « Член Вченої ради ПДАБА та голова Вченої ради економічного факультету. Заступник головного редактора електронного фахового видання "Східна Європа: економіка, бізнес та управління" (Фахова реєстрація: Наказ МОН України від 16 травня 2016 року № 515. Сайт http://www.easterneurope-ebm.in.ua/). Лауреат премії Академії будівництва України імені академіка М.С.Буднікова за цикл наукових робіт з проблем розробки кошторисно-договірної документації та оцінки ефективності інвестиційних проектів.

Record last modified {{lastModifiedDate}}