Наталия Беляева

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-1478-8981
 • Also known as
 • Show details Hide details
Бєляєва Наталія Вячеславівна, Беляева Наталия Вячеславовна

Sources:
Наталия Беляева (2018-04-18)

 • Country
 • Show details Hide details
Ukraine

Sources:
Наталия Беляева (2018-04-18)

 • Keywords
 • Show details Hide details
менеджмент, професійна етика, імідж менеджера, ,

Sources:
Наталия Беляева (2018-04-18)

професійно важливі якості менеджера, самомаркетинг фахівця,

Sources:
Наталия Беляева (2018-04-18)

management

Sources:
Наталия Беляева (2018-04-18)

 • Websites
 • Show details Hide details
http://nature.pnpu.edu.ua/kaf/pm/bel.html

Sources:
Наталия Беляева (2018-04-18)

 • : , ,

  {{group.getActive().startDate.year}}-{{group.getActive().startDate.month}}-{{group.getActive().startDate.day}} to present {{group.getActive().endDate.year}}-{{group.getActive().endDate.month}}-{{group.getActive().endDate.day}} {{group.getActive().endDate.year}}-{{group.getActive().endDate.month}}-{{group.getActive().endDate.day}} |  ()
  • Show Details Hide Details
  Organization identifiers
  {{group.getActive().orgDisambiguatedName}}: {{group.getActive().orgDisambiguatedCity}}, {{group.getActive().orgDisambiguatedRegion}}, {{group.getActive().orgDisambiguatedCountry}}
  Other organization identifiers provided by {{group.getActive().disambiguationSource.value}}
  • {{orgDisambiguatedExternalIdentifier.identifierType}}: {{orgDisambiguatedExternalIdentifier.preferred}} (preferred) ,
   {{orgDisambiguatedExternalIdentifierAll}}{{$last ? '' : ', '}}
  Created
  Source: {{(group.getActive().sourceName == null || group.getActive().sourceName == '') ? group.getActive().source : group.getActive().sourceName}}
No education added yet
 • : , ,

  {{group.getActive().startDate.year}}-{{group.getActive().startDate.month}}-{{group.getActive().startDate.day}} to present {{group.getActive().endDate.year}}-{{group.getActive().endDate.month}}-{{group.getActive().endDate.day}} {{group.getActive().endDate.year}}-{{group.getActive().endDate.month}}-{{group.getActive().endDate.day}} |  ()
  • Show Details Hide Details
  Organization identifiers
  {{group.getActive().orgDisambiguatedName}}: {{group.getActive().orgDisambiguatedCity}}, {{group.getActive().orgDisambiguatedRegion}}, {{group.getActive().orgDisambiguatedCountry}}
  Other organization identifiers provided by {{group.getActive().disambiguationSource.value}}
  • {{orgDisambiguatedExternalIdentifier.identifierType}}: {{orgDisambiguatedExternalIdentifier.preferred}} (preferred) ,
   {{orgDisambiguatedExternalIdentifierAll}}{{$last ? '' : ', '}}
  Created
  Source: {{(group.getActive().sourceName == null || group.getActive().sourceName == '') ? group.getActive().source : group.getActive().sourceName}}
No employment added yet
No publications added yet

Record last modified {{lastModifiedDate}}