Наталия Беляева

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-1478-8981
  • Also known as
  • Show details Hide details
Бєляєва Наталія Вячеславівна, Беляева Наталия Вячеславовна

Sources:
Наталия Беляева (2018-04-18)

  • Country
  • Show details Hide details
Ukraine

Sources:
Наталия Беляева (2018-04-18)

  • Keywords
  • Show details Hide details
менеджмент, професійна етика, імідж менеджера, ,

Sources:
Наталия Беляева (2018-04-18)

професійно важливі якості менеджера, самомаркетинг фахівця,

Sources:
Наталия Беляева (2018-04-18)

management

Sources:
Наталия Беляева (2018-04-18)

  • Websites
  • Show details Hide details
http://nature.pnpu.edu.ua/kaf/pm/bel.html

Sources:
Наталия Беляева (2018-04-18)

Record last modified {{lastModifiedDate}}