Cumali Aktolun

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-6245-9349
  • Country
  • Show details Hide details
Turkey

Sources:
Cumali Aktolun (2018-05-24)

  • Keywords
  • Show details Hide details
aktolun

Sources:
Cumali Aktolun (2018-05-24)

  • Websites
  • Show details Hide details
Personal Website

Sources:
Cumali Aktolun (2018-05-25)

  • Other IDs
  • Show details Hide details
ResearcherID: K-8514-2018

Sources:
ResearcherID (2018-05-25)

ISNI: 0000000082360456

Sources:
ISNI (2018-05-30)

Scopus Author ID: 56356834500

Sources:
Scopus - Elsevier (2018-05-30)

Biography

KISA ÖZGEÇMİŞ – BIOSCKETCH Tıp Fakültesi: 1979-1985/GATA Tıp Fakültesi, Ankara. Nükleer Tıp Uzmanlık Eğitimi: 1987-1990/GATA Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara. Yüksek Lisans: 1991-1993/University of London, U.K. Clinical Fellowship: 1991-1995/Hammersmith Hospital, Royal Postgraduate Medical School, Imperial College, U.K. Doçentlik: 1995/Ankara Visiting Professor (Atamalı): 2012-2013/Stanford University, USA Profesörlükler: Profesörlük-1: 2001/Kocaeli Üniversitesi Profesörlük-2: 2016/Royal College of Physicians and Surgeons of Canada, University of Manitoba, Canada. Profesörlük-3: 2018/İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir. Misafir Uluslararası Dergi Editörlüğü (Special Expert Guest Editor): Quarterly Journal of Nuclear Medicine isimli Uluslararası Nükleer Tıp Dergisinin 2013 yılı ilk 2 sayısında ‘’Özel Uzman Misafir Editör’’lük (Special Expert Guest Editor). Başyazılar (Editorials): -MIBG in Diagnosis and Therapy of Neuroblastoma (Ocak-2013), -MIBG in Paraganglioma/Pheochromocytoma (Mart-2013). Avrupa Nükleer Tıp Birliği (European Association of Nuclear Medicine) Adına Yazdığı Klinik Uygulama Rehberleri (Procedure Guidelines): Toplam 9 adet. -Radionuclide therapy of bone metastases with beta-emitting radionuclides, 2018. -(131)I/ (123)I-Metaiodobenzyl guanidine (mIBG) scintigraphy, 2010. -111In-pentetreotide scintigraphy, 2010 -Ga-67 scintigraphy, 2003. -111In pentetreotide scintigraphy, 2003. -FDG-PET, 2003. -131I/123I metaiodobenzylguanidine (MIBG) scintigraphy, 2003. -Breast scintigraphy, 2003. -Bone scintigraphy, 2003. Yazdığı Uluslararası Kitaplar: Toplam 3 adet. -Nuclear Oncology, Springer, Germany, 1999. -Nuclear Medicine Therapy, Springer, USA, 2013. -Nuclear Oncology, LWW, USA, 2015. Uluslararası Dergi Yayın Kurulu (Editorial Board) Üyeliği: -Annals of Nuclear Medicine, Japonya. -Quarterly Journal of Nuclear Medicine, İtalya. -Nuclear Medicine Communications, U.K. -European Journal of Nuclear Medicine, Europe. -Editorial Board, Greek Nuclear Medicine Journal, Greece. Avrupa Nükleer Tıp Birliği (European Association of Nuclear Medicine) Komite Üyelikleri ve Görevleri (Uluslararası Görevler): - Vice Chair, Thyroid Committee, Vienna, Austria: 2014-2017. -Co-opted Member; Radionuclide Therapy Committee, Vienna, Austria: 2013-2015. -Nuclear Oncology Committee, Vienna, Austria : 1999-2004. Uluslararası Sempozyum Organizatörlüğü ve Başkanlığı: -Moderator; Joint Symposium Organized by American Thyroid Association, Society of Nuclear Medicine and European Association of Nuclear Medicine: “European Perspective on ATA Differentiated Thyroid Cancer and Thyroid Nodules Guidelines-Session: Radioiodine Therapy of Differentiated Thyroid Carcinomas”, 2015. -Chairman, Precongress Symposium, ‘MIBG State of Art in the Diagnosis and Therapy’ at European Association of Nuclear Medicine Annual Meeting in Milan, Italy: Morning Symposium, 2012. -Chairman, Precongress Symposium, ‘MIBG State of Art in the Diagnosis and Threapy of Pheochromacytomas and Paragangliomas’ at European Association of Nuclear Medicine Annual Meeting in Milan, Italy: Afternoon Symposium, 2012. Uluslararası Kongrede Oturum Başkanlığı (International Congress Session Chairman) (Selected): -Chairman, Breast Cancer Imaging Joint Special Session at European Association of Nuclear Medicine Annual Meeting, Berlin, Germany, 1998. Uluslararası Davetli Konuşmacı (Selected; International Invited Speaker) : - European Association of Nuclear Medicine Procedure Guidelines Consensus Meeting: ‘Role of Nuclear Medicine for the Assessment of Side Effects of Anti-neoplastic Therapies’ Milan, Italy, 2002. Uluslararası Dergiler İçin Hakemlik Görevleri (Peer Reviewer): -Annals of Nuclear Medicine. -Journal of Nuclear Medicine -European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. -Quarterly Journal of Nuclear Medicine -Nuclear Medicine Communications. Innovasyon (Pioneering Research): Meme kanseri kitlesinin gama kamera ile görüntülenmesinde Tc-99m MIBI isimli radyofarmasötiğin kullanımı konsepti ilk kez tarafımdan dizayn edilmiş, takiben meme kanserli hastalarda ilk uygulamalarla bu konseptin ispatı (proof of concept for the use of Technetium 99m sestaMIBI in Breast Cancer Diagnosis) yapılmış ve yayınlanmıştır. Bu innovasyon, takip eden süreç içinde bir çok araştırma ile doğrulanmış ve elde edilen bilgiler çerçevesinde Du Pont firması tarafından MIRALUMA isimli bir radyofarmasötiğin patenti alınıp ticari satışa başlanmıştır (Miraluma, a trademark owned by DuPont Company, USA), 1987-2000.

Record last modified {{lastModifiedDate}}