Získejte ORCID iD registrací

ORCID poskytuje trvalý digitální identifikátor, který vás odliší od všech ostatních výzkumníků. Díky integraci v tak významných fázích výzkumu, jako je podávání rukopisů publikací a žádostí o granty, podporuje ORCID iD přímé propojení mezi vámi a vaší profesní činností. Tím docílíte toho, že vaše práce bude viditelná a snadno dohledatelná.

Dle Podmínek použití ORCID můžete zaregistrovat ORCID iD pouze pro svou osobu.

*

Křestní jméno je jméno, které vám bylo vybráno. Příjmení je vaše rodinné jméno.

Po vytvoření svého účtu budete mít možnost přidat si další jména.

Další informace o jménech
*
K této emailové adrese je přiřazen deaktivovaný účet ORCID. Pokud chcete reaktivovat váš účet ORCID, prosímklikněte sem. Ďekujeme vám, že jste si reaktivovali váš účet ORCID. Prosím, dokončete proces podle kroků uvedených v emailu, který vám teď odesíláme. Pokud od nás email nedostanete, prosím, kontaktujtesupport@orcid.org.
*
*

Musí mít 8 nebo více znaků a musí obsahovat:

 • alespoň 1 číslice: 0 - 9
 • alespoň jeden z následujících:
  • alfabetický znak a-Z, rozlišuje se velikost písmen
  • jakýkoliv z následujících znaků:
   ! @ # $ % ^ * ( ) ~ `{ } [ ] | \ & _
 • volitelně znak mezery,
  t.j. „ “ a jiné znaky interpunkce jako například . , ;

Navíc nejsou dovolena běžná hesla.Podívejte se na seznam hesel, která nepovolujeme

Příklad: sun% moon2

*
Kdo toto uvidí?
 • každý
 • důvěryhodné strany
 • pouze já
Další informace o nastavení soukromí

Frekvence emailů