Julia Mihailova

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0001-6736-7980

Biography

Михайлова (Боровицька) Юлія Олегівна, народилася 30.08.1980 року у м. Харкові. За національністю українка. Громадянка України. У 1987 році пішла до ХСШ №109 із поглибленим вивченням французької мови, яку закінчила із відзнакою у 1997 році. У цей же рік вступила до Університету внутрішніх справ на факультет № 3 – управління та інформатики, який закінчила із відзнакою у 2002 році за спеціальністю адміністративний менеджмент та за спеціальністю правознавство. У червні 2002 року була прийнята по посаду інспектора відділення планування, аналізу та контролю відділу організаційної, аналітичної роботи, міжнародних та міжвузівських зв’язків НУВС.У грудні 2004 р. була призначена на посаду старшого інспектора відділення планування, аналізу та контролю відділу організаційної, аналітичної роботи, міжнародних та міжвузівських зв’язків НУВС. У березні 2006 року була призначена на посаду начальника цього відділення. У червні 2006 року у зв'язку з реорганізацією навчального закладу та за власним бажанням була переведена на посаду старшого інспектора відділу організаційно-аналітичної роботи та контролю Харківського національного університету внутрішніх справ. У жовтні 2009 року вступила до докторантури та ад’юнктури ХНУВС, яку закінчила у 2013 році і захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право у вересні 2012 року (диплом ДК № 013217 від 25 квітня 2013 року) У листопаді 2013 троку була призначена на посаду старшого наукового співробітника науково-дослідної лабораторії з проблем організації навчального процесу заочного та дистанційного навчання ННІЗДН ХНУВС. У листопаді 2016 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України мані було присвоєне вчене звання старшого наукового співробітника (атестат АС № 002104 від 25.02.2016 р.). У 2016 році була призначена на посаду провідного наукового співробітника науково-дослідної лабораторії з проблем протидії злочинності Харківського національного університету внутрішніх справ, де працюю по теперішній час.

Record last modified Nov 13, 2017 1:31:40 PM