Oleksandr Holovko

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-1459-5434
  • Also known as
  • Show details Hide details
О.М. Головко,

Sources:
Oleksandr Holovko (2017-03-20)

Олександр Миколайович Головко,

Sources:
Oleksandr Holovko (2017-03-20)

А. Н. Головко,

Sources:
Oleksandr Holovko (2017-03-20)

Александр Николаевич Головко

Sources:
Oleksandr Holovko (2017-03-20)

  • Country
  • Show details Hide details
Ukraine

Sources:
Oleksandr Holovko (2017-03-20)

  • Keywords
  • Show details Hide details
історія держави і права,

Sources:
Oleksandr Holovko (2017-03-20)

история государства и права

Sources:
Oleksandr Holovko (2017-03-20)

  • Websites
  • Show details Hide details
Профіль у Google Scholar

Sources:
Oleksandr Holovko (2017-03-20)

Науковці ХНУВС та їх роботи

Sources:
Oleksandr Holovko (2017-03-20)

Biography

У 1997 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за темою «Харківське міське самоврядування у 1893–1917 роках» (спеціальність 07.00.01 – історія України); у 2006 році – докторську дисертацію з юридичних наук за темою «Апарат управління державними фінансами Російської імперії в Україні у кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.: організаційно-правові засади діяльності» (спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень). У 2011 році присвоєно вчене звання професора. Голова спеціалізованої вченої ради Д 64.700.02 Харківського національного університету внутрішніх справ з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень; 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. Основні напрями наукових досліджень: теорія та історія держави і права, правові системи світу. Член-кореспондент Інженерної академії України. Член Міжнародної асоціації істориків права.

Record last modified {{lastModifiedDate}}