Valerii Pcholkin

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-3379-5036
  • Also known as
  • Show details Hide details
Валерий Пчелкин,

Sources:
Valerii Pcholkin (2016-10-25)

Пчолкін Валерій Дмитрович,

Sources:
Valerii Pcholkin (2017-03-20)

В. Д. Пчёлкин

Sources:
Valerii Pcholkin (2017-03-21)

  • Country
  • Show details Hide details
Ukraine

Sources:
Valerii Pcholkin (2016-10-25)

  • Keywords
  • Show details Hide details
криміналістика,

Sources:
Valerii Pcholkin (2016-10-25)

оперативно-розшукова діяльність,

Sources:
Valerii Pcholkin (2016-10-25)

criminalistics,

Sources:
Valerii Pcholkin (2017-03-21)

operative and search activity,

Sources:
Valerii Pcholkin (2017-03-21)

криминалистика,

Sources:
Valerii Pcholkin (2017-03-21)

оперативно-розыскная деятельность

Sources:
Valerii Pcholkin (2017-03-21)

  • Websites
  • Show details Hide details
Профіль у Гугл Академії

Sources:
Valerii Pcholkin (2017-03-20)

Науковці ХНУВС та їх роботи

Sources:
Valerii Pcholkin (2017-03-20)

Biography

У 1986 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Проблеми методики розслідування розкрадань у кондитерській промисловості» (спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність); у 2010 році – докторську дисертацію за темою «Теоретичні, правові та організаційно-тактичні основи розкриття злочинів у харчовій промисловості» (спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). У 2012 році присвоєно вчене звання професора кафедри кримінального процесу та криміналістики факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ. З 1973 по 1986 роки працював в оперативних підрозділах по боротьбі з економічною злочинністю УМВС України в Харківській області, де підготував та захистив кандидатську дисертацію. В Університеті з 1986 р. по теперішній час. З липня 1986 року працював доцентом кафедри ОРД Харківських вищих курсів МВС СРСР, де займався перепідготовкою та підвищенням кваліфікації працівників оперативних та слідчих підрозділів ОВС. З 1997 по 2006 роки – начальник кафедри спеціальних дисциплін та кафедри оперативно-розшукової діяльності ХНУВС. З 2007 по 2010 роки – доцент кафедри криміналістики Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого. З 2010 по 2013 роки був завідувачем кафедри кримінального процесу та криміналістики навчально-наукового інституту права та масових комунікаціцй ХНУВС. На теперішній час – професор кафедри кримінально-правових дисциплін факультету № 6 ХНУВС. Член спеціалізованих вчених рад Д 64.700.01 та СРК 64.700.07 в Харківському національному університеті внутрішніх справ. Напрямками наукової діяльності є оперативно-розшукова діяльність, криміналістика, кримінальний процес, судова експертиза.

Record last modified {{lastModifiedDate}}